hünkar turizm email adresi info@hunkarturizm.com

13. asırdan başlayıp 19. Asra kadar Osmanlı tarafından yönetilmiş, seyyah Sufilerin getirdiği hoşgörülü
İslam dini mensubu Osmanlı devletinin kültürünün benimsendiği Cami, Kilise ve Havraların aynı
meydanı paylaştığı, çetin mücadeleler ve büyük savaşlardan kalan yaralarını sarmaya çalışan Balkan
yarımadası, cami, tekke, medrese, hamam ve kervansarayları ile ziyaretçilerini karşılıyor.
Saraybosna 15. Yüzyılda Osmanlının girmesiyle en parlak çağını yaşamış ve günümüzde de Türklerin
Avrupa’da kurduğu en büyük kent olarak kabul edilmektedir. 1992-95 yılları arasında yapılan bosna
savaşı sırasında aldığı darbeleri hala sarmaya çalışmakta olan Saraybosna Bosna Hersek coğrafyasının
merkezine kurulmuştur.
Hırvatistan ve Bosna Hersek bölgelerinde yoğun olarak bulunan Boşnak halkı Müslümanlığı sefer,
savaş olmadan ve kan dökülmeden kabul etmiş nadir halklardandır.
Balkanlar yarımadasında yakın çağa kadar hüküm sürmüş olan Osmanlı devleti vesilesiyle ibadet ve
dini vecibelerimizi rahatlıkla yerine getirebileceğimiz birçok tarihi cami, medrese bulunmaktadır.
Balkan yarımadasında tadımlayabileceğiniz yöreye has lezzetleri; köftesi- Çevapi yoğurtla sunulan el
açması börek – pitaları ile bir anlamda da gastronomi turudur.
Topraklarının % 5’i Balkanlar’da yer alan Türkiye sadece coğrafik açıdan değil, aynı zamanda tarihsel
ve sosyo-kültürel anlamda da bir Balkan ülkesidir. Türkiye, Balkan coğrafyasında yaklaşık 500 yıldan
fazla hüküm sürmüş olan Osmanlı devletinin emanetçisi olarak, bu coğrafyada yaşayan milletlerle
derin tarihsel ve sosyo-kültürel bağlara dayanarak, Saraybosna’da yer alan İsa bey Hamamını,
Osmanlı Saat kulelerini, Mirasımız olan Camilerimizi, Mostar köprüsü gibi birçok önemli mimari tarihi
eserleri restore etmektedir.